Smittesituasjonen i kommunen

Vi er for tiden på risikonivå 3, det vil si økende spredning. Ved nivå 3 åpnes det for vurdering av gult nivå i barnehage og skole, men grønt nivå er fremdeles hovedregelen.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

-Vi jobber nå aktivt med justert TISK (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) og opplever å ha flere verktøy i verktøykassen for å håndtere situasjonen før vi eventuelt ser oss nødt til å gå til gult nivå som hovedregel i kommunen.

Vi kommer i større grad til å basere oss på selvtester i tiden fremover, da hyppig og utstrakt testing gir oss god oversikt over smittesituasjonen, uttaler kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold.

Kommuneoverlegen publiserte i dag sin risikovurdering. Kommunestyret ble i kveld orientert om situasjonen. Les hele risikorapporten her.

Smitten med Covid-19 stiger i Nordre Follo i takt med smitteøkningen i omliggende kommuner og i resten av landet. Sånn sett er ikke situasjonen til Nordre Follo kommune særlig annerledes enn den er nasjonalt. Kommunen har tradisjon for å følge sentrale helsemyndigheters råd og retningslinjer. Det gjør vi fortsatt.

Statsministeren avholder pressekonferanse i morgen, torsdag 2. september kl. 12, for å orientere om smittesituasjonen, spesielt blant barn og unge.

Sist endret: 17.12.2021