Tilsyn på spesialundervisning og enkeltvedtak

Statsforvalteren startet tilsyn med Nordre Follo kommune og Ski ungdomsskole i september 2020. Tema var spesialundervisning og enkeltvedtak.
 
I vår fikk vi en foreløpig tilsynsrapport med enkelte tilbakemeldinger. Nå har vi fått endelig rapport fra Statsforvalteren. 
 
Tilbakemeldingen er at noen områder må forbedres, mens det på andre områder er funnet forsvarlig praksis.
 

Lærerikt med tilsyn

- Vi er på mange måter tilfreds med funnene, men ser at det er områder vi må forbedre og styrke. Det er nyttig og lærerikt med tilsyn fra Statsforvalteren, det bidrar til en tryggere saksbehandling – både for elever, foresatte og skolen/kommunen, sier kommunalsjef for oppvekst Arnfinn Almås.
 

Dette var vi gode på

Statsforvalteren peker på at vi har forsvarlig praksis på følgende områder:
  •  elever og foresatte får uttale seg om sakkyndig vurdering og enkeltvedtak
  • skolen fatter alltid vedtak etter å ha mottatt sakkyndig vurdering og vedtak inneholder opplysninger om varighet, omfang og kompetanse
  • elever og foresatte får opplysninger om klageadgang 

Dette må vi forbedre

Vi må forbedre praksis på følgende områder slik at vi alltid:
  •  innhenter samtykke og har tilstrekkelige opplysninger før vi fatter enkeltvedtak
  •  opplyser saken godt nok og raskt nok, og gir god nok informasjon om innhold og organisering
  • begrunner særskilt dersom enkeltvedtak ikke er helt i tråd med sakkyndig vurdering
  • vurderer barnets beste og dokumenterer dette
 
Som kommune har vi nå frist tidlig i oktober om å gi tilbakemelding på tilsynsrapportene og Statsforvalterens konklusjoner. 

Sist endret: 02.09.2021