Vellykket sikkerhetsuke

Dette var første gang Nordre Follo kommune arrangerte  Sikkerhetsuka. I løpet av syv skoledager fikk alle 8-klassingene i kommunen opplæring i ulykkes- og skadeforebyggende tiltak fra politiet og ambulansepersonell.

Undervisningen var relatert til målene i kunnskapsløftet i natur- og samfunnsfag. Elevene fikk opplæring i generell førstehjelp, HLR og hjertestarter. Ambulansearbeidere sto for undervisningen, og elevene ved Helse og oppvekst ved Drømtorp videregående skole hjalp til med HLR- opplæringen. Politiet underviste om rus, nettvett og vold.

Sikkerhetsuka arrangeres av folkehelserådgiver og skolehelsetjenesten i samarbeid med skolene, politiet, ambulansepersonell og Drømtorp videregående skole. Når Sikkerhetsuka avsluttes har mer enn 900 elever fått opplæring i ulykkes- og skadeforebyggende tiltak. 

Sist endret: 24.09.2021