Vi ønsker forslag til veinavn

Nordre Follo kommune ønsker å få høre ditt forslag til nytt veinavn for veien som går fra Høysletta til Eikeli gård. Fristen er 15. oktober 2021.

Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) har vedtatt at stikkveien som går fra den kommunale veien Høysletta til Eikeli gård skal få nytt navn. Det er politikerne i utvalget som skal bestemme hva det nye navnet blir, men før det nye navnet bestemmes ønsker vi innspill fra dere som bor i veien, og fra kommunens øvrige innbyggere.    

Send forslag til nytt veinavn  

Her kan du også gi en positiv stemme hvis du liker noen av innspillene som allerede har kommet inn.  

Fristen for å komme med innspill er 15. oktober 2021.  

Hva er et godt veinavn?

Veinavn er en del av det lokale miljøet og den lokale historien. Navnet er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted. Når politikerne skal vedta nye veinavn er det viktig å tenke på at de skal bli stående i generasjoner fremover. Veinavn er en del av minnet til menneskene som bor der.  

Dette bør du tenke på når du skal forslå nytt veinavn:

  • Veinavnet skal ikke kunne forveksles med andre veinavn i kommunen.
  • Navnet bør bygge på den lokale veinavntradisjonen.
  • Navnet bør passe på stedet.
  • Veinavnene i området bør være varierte.
  • Veinavnet bør ikke virke støtende eller komisk.
  • Det bør være lett å oppfatte, skrive og uttale.
  • Du bør ikke foreslå navn på nålevende personer.

I området rundt Eikeli gård er det allerede mange veinavn som inneholder «Eikeli». Vi mener derfor at det nye veinavnet ikke bør inneholde «Eikeli».  

Les mer

Se saken behandlet i Utvalg for areal, klima og byggesak 8. juni 2021

Sist endret: 13.09.2021