Vi ønsker forslag til veinavn

Nordre Follo kommune ønsker å få høre ditt forslag til veinavn for veien som skal bygges i forbindelse med reguleringsplan Linås.

Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) har vedtatt at den nye veien skal få et offisielt navn.

Se sakspapirene.

Det er politikerne i utvalget som skal bestemme hva det nye veinavnet blir, men før det nye navnet bestemmes ønsker vi innspill fra dere som er grunneiere i området, og fra kommunens øvrige innbyggere.  

Hvis du har et forslag til nytt veinavn, kan du sende det inn via linken nedenfor.

Forslag til veinavn  

Her kan du også gi en positiv stemme hvis du liker noen av innspillene som allerede har kommet inn.  

Fristen for å komme med innspill er 15. oktober 2021.

Hva er et godt veinavn?

Veinavn er en del av det lokale miljøet og den lokale historien. Veinavn er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted. Når nye veinavn vedtas, er det viktig å tenke på at de skal bli stående i generasjoner fremover. Veinavn er en del av minnet til menneskene som bor der.  

Dette bør du tenke på når du skal forslå nytt veinavn:  

  • Veinavnet skal ikke kunne forveksles med andre veinavn i kommunen.
  • Det bør bygge på den lokale navnetradisjonen.
  • Det bør passe på stedet.
  • Veinavnene i området bør være varierte.
  • Veinavnet bør ikke virke støtende eller komisk.
  • Det bær være lett å oppfatte, skrive og uttale.
  • Du bør ikke foreslå navn på nålevende personer.  

Se også Språkrådet

Sist endret: 14.09.2021