Vil du være følgevenn?

Mange trenger noen som kan være med som følge til for eksempel legen, apoteket eller butikken. Har du tid og lyst og er tålmodig og omsorgsfull, kan dette være en meningsfull frivilligoppgave for deg.

Noen vegrer seg for å gå alene, eller trenger hjelp til å komme seg dit de skal. 

Det vil være ansatte i kommunen som jobber med eldre eller personer med utfordringer innenfor psykisk helse og rus, som legger ut følgevenn-oppdrag på vegne av innbyggere som trenger denne støtten.

Er dette noe for deg?

Meld din interesse i dette skjemaet, så tar vi kontakt med deg:

Bli følgevenn

Alle frivillige må signere en taushetserklæring. Skjemaet finner du her:

Taushetserklæring

Alle frivillige må også vise politiattest.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Sist endret: 01.09.2021