Vil tilby vaksine til barn og unge født 2006-2009

Regjeringen har bestemt at barn og unge født i 2006, 2007, 2008 og 2009 skal få tilbud om vaksine mot Covid-19.

Regjeringen har bestemt at barn og unge født i 2006, 2007, 2008 og 2009 skal få tilbud om vaksine mot Covid-19. Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose, i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet. Barna må være fylt 12 år og de som ønkser vaksine må registeres i Helseboka. 

Kommunen får første leveranse til denne gruppen i slutten av uke 37. Vaksinasjonen vil foregå på vaksinesenteret på Ski.  

Vaksinasjon skjer bare med begge foresattes samtykke.  

 

Sist endret: 10.01.2022