Bane NOR Eiendom inviterer til Bylab i Ski sentrum 3. mai

Medvirkningsarrangementet foregår i Åsenveien 1 i tidsrommet kl. 16-19 og er åpent for alle. Nordre Follo kommune deltar.

Bane NOR Eiendom planlegger å utvikle området de eier rundt den nye Ski stasjon. Målet er å skape et attraktivt område rundt stasjonen.

I den forbindelse arrangerer Bane NOR Eiendom en åpen Bylab tirsdag 3. mai i Åsenveien 1 i Ski sentrum (der Joker lå før) kl. 16.00-19.00.
 
På Bylaben kan du spørre Bane NOR Eiendom og arkitekt om det du måtte lure på, gi innspill til planen for Ski Stasjonsby og få noe godt å bite i.
 
I tillegg stiller kommunen og Ruter for å svare på spørsmål. SQM kommer også og vil informere om sine planer for utviklingen av Skeidarbygget.
 

Varslet oppstart av planarbeid

Bane NOR Eiendom varslet nylig oppstart av planarbeid for Ski stasjonsområde øst og Ski stasjonsområde vest.
 
Dette er første mulighet til medvirkning når det gjelder utviklingen av Ski stasjonsområde øst og Ski stasjonsområde vest. Innspillsfristen til varsel om oppstart er 1. juni.
 
SQM varslet nylig oppstart av planarbeid for Nordbyveien 2/Skeidartomta. Innspillsfristen der er 20. mai.

Les mer om dette under høringer og kunngjøringer her på kommunens nettside.
 

Sist endret: 02.05.2022