Ber innbyggere, sameier og borettslag spare på vannet for å unngå vannrestriksjoner og vannmangel

Nordre Follos innbyggere på Siggerud, Langhus, i Kråkstad, Skotbu og Ski oppfordres til å være forsiktige med vannforbruket for å unngå vannrestriksjoner og vannmangel.

Denne oppfordringen kommer av to grunner.

Lave vannivåer etter lite nedbør

Oslo kommune har siden januar gått ut og oppfordret sine innbyggere til å spare på vannet for å unngå vannrestriksjoner og i verste fall vannmangel. Denne oppfordringen delte vi 28. januar, og den gjelder fortsatt de av våre innbyggere bosatt i områdene Siggerud, Kråkstad, Skotbu, Langhus og Ski.

Vann- og avløpsnettets utforming i Nordre Follo er fortsatt slik det var før kommunesammenslåingen mellom Oppegård og Ski i 2019. Innbyggerne i området av Nordre Follo kommune som tidligere het Ski kommune får vannet sitt fra Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet i Oslo. Der er vannstanden lav på grunn av lite nedbør, og Oslo kommune har varslet at de i verste fall kan bli tomme for vann våren 2023 hvis det ikke kommer mer regn enn det har gjort så langt denne vinteren og våren.

Vedlikeholdsarbeider i mai

I tillegg til dette stenger Oslo kommune vannledningen fra Skullerud vannverk på dagtid i mai fordi de skal drive vedlikeholdsarbeider. Merk at dette ikke betyr at noen av våre innbyggere blir uten vann i mai. Dere vil fortsatt ha vann i kranene. Det dette kan føre til er at vi ikke rekker å fylle bassengene om natten, som igjen kan føre til vannmangel i de nevnte områdene i Nordre Follo hvis folk ikke er ekstra forsiktige med vannforbruket i mai.

Dette kan du som innbygger gjøre for å hjelpe til:

  • Ta kortere dusjer.
  • Skru av vannet mens du såper deg inn eller sjamponerer håret.
  • Ikke la kranen renne mens du pusser tennene.
  • Bruk øko-program på oppvaskmaskinen.
  • Spar klesvasken til vaskemaskinen blir helt full.
  • Bruk den lille knappen på toalettet når du trekker ned.

Ber om at sameier og borettslag utsetter dugnadsvask

Vi har bedt våre innbyggere i Ski, Langhus, Siggerud, Kråkstad og Skotbu om å begrense vannforbruket i mai for å unngå vannrestriksjoner og vannmangel.

Vi ser oss nødt til å be sameier og borettslag i de samme områdene om å utsette dugnadsarbeider som innebærer høyt vannforbruk av samme grunn.

Les mer om drikkevann i Nordre Follo.

Sist endret: 31.05.2022