Nå har du mulighet til å gi innspill til Nordre Follo kommunes boligstrategi

Høringen er åpen for alle innbyggere, frivillige lag og organisasjoner i Nordre Follo kommune, og for utbyggere som skal eller vil bygge boliger i vår kommune.
Kommunestyret vedtok den 06.04.22 å legge utkast til boligstrategi for Nordre Follo kommune 2022-2026 ut på høring i fire uker.
 
Høringsfristen er 24. mai.
 
NB: Dette innholdet er utløpt. Høringsfristen var 24. mai 2022.

Sist endret: 01.06.2022