Informasjon fra Bane NOR om arbeider på jernbanen i påsken

Bane NOR planlegger å arbeide på Ski stasjon og i området rundt Drømtorp planovergang i påskeuken.

Arbeider ved Ski stasjon

Støyende arbeider planlegges gjennomført på dagtid i perioden 14.-17.04.2022. Nabovarsel med kontaktopplysninger til blant annet Bane NORs nabovakttelefon har blitt sendt ut til berørte naboer.

Arbeider ved Drømtorp planovergang

Det kommer til å borres med boretoget for fundamenter den 14. april (skjærtorsdag) mellom kl 06:00 – 17:00. Det kommer også til å være andre aktiviteter i påsken som vil foregå på dagtid, men de generere lav støy.  

Bane NOR vil tilstrebe at arbeidet i minst mulig grad fører til ulemper for naboer. Alle berørte naboer vil bli varslet med SMS, og ved spesielle tilfeller tilbyr Bane NOR alternativ overnatting. Politiet varsles om arbeidene som utføres på helligdager, jfr. lov om helligdagsfred. Brannvesenet vil også bli informert om Bane NORs arbeider.  

Stengt jernbane fra 14. april til og med 17.april

Jernbanen er stengt fra Oslo S til Moss/Rygge og Oslo S til Ski/Kråkstad i den nevnte perioden. På Østfoldbanen benyttes påsken til både vedlikeholdsarbeid og til utbygging av nye Ski stasjon og Follobanen som skal halvere reisetiden mellom Oslo og Ski.

Les mer om arbeid på jernbanen påsken og sommeren 2022 på Bane NORs nettsider.

Sist endret: 07.04.2022