Nå kan du gi innspill til endringer i SFO-vedtektene

Forslag til nye vedtekter for SFO legges nå ut på høring, slik at innbyggere og ansatte kan komme med innspill til hvordan Nordre Follo kommune foreslår å utforme ordningen med innføring av 12 timer gratis SFO for 1. trinn.

Gjennom budsjettforliket i desember 2021 vedtok Stortinget å innføre en moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO per uke for alle elever på 1. trinn. Ordningen gjelder fra skoleåret 2022-2023.

Kommunen bestemmer fordeling av timene  

Kommunene får stor frihet til å utforme ordningen i tråd med lokal praksis. De avgjør hvordan de 12 timene skal fordeles, men må tilby gratis SFO alle dager kommunen normalt har et SFO-tilbud.

Nordre Follo kommune foreslår en ordning med 2,5 time mandag til torsdag og 2 timer på fredag. Timene legges rett etter undervisningen på den enkelte skole.

Frist for å komme med innspill er 4. mai  

Ordningen med gratis kjernetid må inngå i vedtektene for SFO, og kommunen sender derfor forslag til nye vedtekter på høring.

NB: Dette innholdet er utløpt. Fristen for innspill var 4. mai 2022.

Sist endret: 01.06.2022