Nå kan du gi innspill til Nordre Follo kommunes temaplan for helse og omsorg

Temaplanen legges nå ut på høring, slik at innbyggere og organisasjoner kan komme med innspill til hvordan framtidas helse- og omsorgstjenester bør planlegges og utformes i Nordre Follo, og hvilke strategier vi skal bruke for å komme dit.

For at kommunen skal lykkes med å levere helse- og omsorgstjenester av god kvalitet når folk trenger det, også i framtida, er det viktig at innbyggere i ulik alder, frivillige organisasjoner, de som mottar tjenester og deres familier er aktive medborgere sammen med folkevalgte og ansatte. Tjenester skal utformes sammen med de det angår.

De aller fleste av kommunens innbyggere berøres på en eller annen måte av helse- og omsorgstjenestene. Kanskje du eller barnet ditt har vært innom legevakta, kanskje har du eller noen i familien din tjenester fra hjemmesykepleien, behov for praktisk bistand en periode, eller kanskje du bor i en tilrettelagt bolig?

I tillegg til alle som mottar en eller annen tjeneste, er helse- og omsorgstjenestene en betydelig arbeidsplass i Nordre Follo, med cirka 1900 ansatte fordelt på cirka 1390 årsverk. Temaplan for helse og omsorg favner alle disse gruppene.

NB: Dette innholdet er utløpt. Innspillsfrist var 8. mai 2022.

Sist endret: 18.05.2022