Tilbud om ny oppfriskningsdose til personer over 80 år

Det er nå mulig for personer over 80 år og personer med alvorlig svekket immunforsvar å få en ny oppfriskningsdose. Dette er ikke en anbefaling, men et tilbud.
Illustrasjonsfoto

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en ny oppfriskningsdose til alle eldre, heller ikke de aller eldste og skrøpeligste.

Folkehelseinstituttet åpner likevel for at personer over 80 år og eldre som har fått tre doser og ikke har hatt korona, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det.

Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.

Hvis du ønsker en ny oppfriskningsdose så må du selv ta kontakt med vaksinesenteret. Du blir ikke innkalt. Registrer deg her eller ring vaksinetelefonen på 94 01 23 10.

Alvorlig svekket immunforsvar

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke er behov for en generell anbefaling om ytterligere doser til alle personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Det åpnes nå derfor for at behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar, se oversikt over gruppe 1 og 2 her. Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist.

Hvis det er bestemt at du skal ha en ny oppfriskningsdose, ta kontakt på telefon 94 01 23 10.

 

Sist endret: 25.04.2022