Vårrengjøring av veier og gater i Nordre Follo

Nordre Follo kommune begynte på vårrengjøringen av de kommunale veiene og gang- og sykkelstiene i uke 14.

Kommunens tettsteder blir rengjort i tur og orden fra og med torsdag 7. april.

Sør i kommunen begynner vi i Ski. Deretter feier vi Langhus, Kråkstad, Skotbu og Siggerud. Nord i kommunen vil to arbeidslag starte i hver sin ende og jobbe seg inn mot midten. Det kommunale gang- og sykkelnettet som går gjennom kommunen fra Oslogrensa til Skigrensa blir prioritert.

Vi ber om at alle som parkerer kjøretøy langs gata parkerer på egen grunn i ukene fremover, slik at veiene kan bli rengjort ordentlig. I gater der vi ser at mange parkerer, vil vi skilte med parkering forbudt 24 timer før vi kommer for å feie. Se gjerne etter nye skilt i gata di en gang i døgnet hvis du benytter gateparkering, så unngår du at bilen blir tauet bort for at vi skal få rengjort gata.

Vi tar forbehold om at den planlagte fremdriften kan bli forsinket ved eventuelle væromslag eller uforutsette hendelser.

Fylkeskommunen har ansvaret for vårrengjøring av de fylkeskommunale veiene i området.

Sist endret: 07.04.2022