Bedrifter i Nordre Follo kan søke næringsstøtte til bærekraftige forretningsideer

Enten virksomheten din er ny eller etablert, har du nå muligheten til å søke om støtte gjennom kommunens bærekraftsfond for næringslivet. Søknadsfristen er 31. august.

5,1 millioner kroner deles ut til bærekraftige og samfunnsnyttige prosjekter.

Skal bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål

Fondet har som mål å gi tilskudd til innovasjon eller omstilling som bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål.

Gjennom tilskudd til bærekraftige forretningsideer/prosjekter ønsker kommunen å legge til rette for god samfunnsutvikling, flere lokale arbeidsplasser og utvikling av et fremtidsrettet tjenestetilbud.

Inntil 500 000 kroner kan bevilges per søker

Hvis prosjektideen vurderes å kunne ha en ekstraordinær høy effekt på bærekraft og sysselsetting, kan det vurderes et høyere tilskudd.

Fondet er på til sammen 10 millioner kroner, og det gjenstår 5,1 millioner kroner å tildele lokale virksomheter. Hvor mye som gis i tilskudd til den enkelte bedriften, ses i sammenheng med hvordan forretningsideen er tenkt finansiert.

Les mer om bærekraftsfondet på nettsidene

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål om fondet eller søknadsskjemaet, kan du kontakte næringsrådgiver Elisabeth Rytterager på telefon: 90 76 79 11 eller e-post: elisabeth.rytterager@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 26.08.2022