Høstens første møte i ungdomsrådet

Med det sparket de i gang høstens rekke av politiske møter i kommunen.

Ny leder og nestleder

Ungdomsrådet konstituerer seg hver høst og valgte ny leder og nestleder på møtet tirsdag 30. august. Anders Vogt ble valgt som leder og Hassan Naqvi ble valgt som nestleder. Begge har tre års erfaring som ungdomsrådsrepresentanter.

Ordfører Hanne Opdan deltok på møtet og uttrykte stolthet over engasjementet til ungdommene.

Støy fra beredskapssenteret – kompenserende tiltak

Ungdomsrådet hadde mange saker på agendaen. Blant annet behandlet de sak om fordeling av kompenserende tilskudd til tiltak for barn og unge i forbindelse med Politiets nasjonale beredskapssenter. Rådet støttet deler av kommunedirektørens innstilling, men kom også med eget, nytt forslag.

Trygge veier og god sykkelparkering

De jobbet også med høringsuttalelse til temaplan for mobilitet og var spesielt opptatt av trygge veier og god sykkelparkering. Ungdommene representerer ulike skoler og områder i kommunen og delte viktige erfaringer fra sine nærområder.

Nye lokaler for Hjørnet ungdomskafé

Ungdomsrådet valgte også to representanter som skal delta i prosessen med å finne nye lokaler for Hjørnet ungdomskafé, som er et viktig møtested for eldre ungdom.

Her kan du lese mer om ungdomsrådet

Sist endret: 01.09.2022