Nordre Follo kommune har fått innvilget klimasatsmidler

Klimasatsordningen skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Nordre Follo kommune har fått støtte til tre prosjekter.

Miljødirektoratet forvalter ordningen, og så langt har 214 prosjekter har fått innvilget 186 millioner kroner til å kutte utslipp av klimagasser. 

Nordre Follo kommune har fått penger til følgende prosjekter:
• Ski vest ungdomsskole (350 000,-)
• Klima og energinettverk i Follo (150 000,-)
• Kartlegging av klimatiltak ved Sofiemyr barneskole (350 000,-)

– Kommunene og fylkeskommunene spiller en viktig rolle når vi skal kutte klimagassutslippene i Norge med 55 prosent innen 2030. Derfor er det svært positivt at så mange har søkt støtte fra Klimasats til å sette i gang klimatiltak, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Miljødirektoratet melder om at det fortsatt er mulig å søke Klimasats-støtte i år. Det er satt av totalt 250 millioner kroner til Klimasats-ordningen i statsbudsjettet for 2022. 


Les mer om prosjektet på Miljødirektoratets side

Sist endret: 05.09.2022