Oppgraderer turvei i Trolldalen

Kommunen skal utbedre turveien mellom Pauline Halls vei og turområdet mot Trollåsveien. Vi skal rydde vegetasjon og forbedre håndteringen av overvann.

Turveien er markert på kartet.

Arbeidene skjer i uke 35, 36 og 37

Arbeidstiden til entreprenøren er fra kl. 07 til 16.

Området med arbeid blir sperret av. Arbeidet blir gjort fra to sider, og masser blir levert med lastebil. Entreprenøren bruker gravemaskin og minidumper innenfor grøntområdet. 

Vi prøver å holde turveien åpen mest mulig, men mellom kl. 07 og 16 vil det de fleste dagene ikke være mulig å bruke turveien. Skilt om stengt vei blir satt ut sammen med grinder som sperrer området.

Det er kommunens rammeavtaleleverandør Herstad AS som skal utføre arbeidene.

Har du spørsmål?

Kontaktinformasjon Nordre Follo kommune
Ingeniør Eirik Kravik Solheim, Vei og park
Telefon: 45 61 76 75
E-post: eirik.kravik.solheim@nordrefollo.kommune.no

Byggeleder Bjørnard Skaug
Telefon: 91 66 27 91
E-post: bjornard.skau@nordrefollo.kommune.no

Kontaktinformasjon entreprenør Herstad AS
Emil Johansen
Telefon: 48 17 22 49
E-post: emil@herstadas.no

Sist endret: 08.11.2022