Rehabiliteringstilbud for deg med senfølger av covid-19

Frisklivssentralen i Nordre Follo starter opp et gruppetilbud for deg som sliter med senfølger etter covid-19 i slutten av september.

Tilbudet omfatter kartlegging, individuell oppfølging og gruppetilbud to ganger i uken, med samtalegrupper/undervisning og tilpasset gruppetrening ledet av instruktører fra Frisklivssentralen.

Les mer om vanlige plager etter covid-19.

Du kan henvises av din fastlege eller selv ta kontakt med oss.

Epost: frisklivssentralen@nordrefollo.kommune.no
Telefon: 93 27 16 17

Sist endret: 22.08.2022