Skolestart høsten 2022

Skolene i Nordre Follo starter opp igjen onsdag 17. august. Se oppmøtetider for elevene på kommunens barne- og ungdomsskoler.

Barneskoler

De fleste barneskolene har disse oppmøtetidene:  

1. trinn: Kl. 10.00
2.-7. trinn: Kl. 09.00  

Følgende unntak gjelder  

Greverud skole 
Klasse 1A: Kl. 09.30 – 11.30
Klasse 1B: Kl. 10.00 – 12.00
Klasse 1C: Kl. 10.30 – 12.30  

2.-7. trinn: Kl. 09.00  

Finstad skole
1. trinn: Kl. 10.00
2.-7. trinn: Kl. 08.30  

Ski skole
1. trinn: Kl. 9.30 – 11.30
2.-7. trinn: Kl. 8.30 – 13.15

Langhus skole
1. trinn: Kl. 09.00
2-7. trinn: Kl. 08.30  

En til ti skoler

Kråkstad og Skotbu skoler
1. trinn: Kl. 09.00
2.-10. trinn: Kl. 08.30  

Siggerud skole
1. trinn: Kl. 10.00 – 12.00
2-7. trinn: Kl. 08.30 – 13.15
8. trinn: Kl. 08.30 – 13.15
9-10. trinn: Kl. 08.30 – 13.15  

Ungdomsskoler

Ingieråsen ungdomsskole
8. trinn: Kl. 09.00
9. og 10. trinn: Kl. 10.00  

Ski ungdomsskole
8. trinn: Kl. 10 – 13.00. Oppmøte i skolegården.
9. og 10. trinn: Kl. 09.00 – 13.00.  

Haugjordet ungdomsskole 
8. trinn: Kl. 09.00
9. og 10. trinn: Kl. 08.30  

Fløysbonn ungdomsskole
8. trinn: Kl. 09.30. Oppmøte i skolegården
9. og 10. trinn: Kl. 09.00. Oppmøte i skolegården    

Flåtestad ungdomsskole
8. trinn: Kl. 09.00. Oppmøte i amfiet (trappa innenfor hovedinngangen).
9. og 10. trinn: Kl. 08.45. Oppmøte i egen base.    

Hellerasten ungdomsskole 
8. trinn: Kl. 09.30
9. og 10. trinn: Kl. 09.00

Sist endret: 14.08.2022