Hva skal den nye ungdomsskolen i Ski vest hete?

Vi ønsker innspill fra kommunens innbyggere, lag, foreninger og øvrige interesserte. Politikerne i utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) skal bestemme hva det nye navnet blir.
Oversiktsbilde av gate som trenger nytt veinavn

Du kan komme med forslag

Nordre Follo kommune ønsker å få høre ditt forslag til navn på den nye ungdomsskolen som skal bygges i Ski vest. Ungdomsskolen skal være en 8-parallell ungdomsskole og ligge der vi har avmerket med rød sirkel på kartet.

Område der Ski ungdomsskole vest skal ligge

Hvis du har forslag til hva det nye navnet kan være, kan du sende det inn her. I Yrpri kan du også stemme på forslagene som er lagt inn. Du kan gi en tommel opp på navneforslag du liker.

Fristen for å komme med innspill er 30. september 2022.  

Hva er et godt navn?

Et navn er en del av det lokale miljøet og den lokale historien. Navnet er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted. Når nye navn skal vedtas, er det viktig å tenke på at de skal bli stående i generasjoner fremover. Veinavn er en del av minnet til menneskene som bor der.  

Dette bør du tenke på når du skal foreslå nytt navn:

• Navnet skal ikke kunne forveksles med andre navn i kommunen.
• Det bør bygge på den lokale navnetradisjonen.
• Det bør passe på stedet.
• Navnene i området bør være varierte.
• Navnet bør ikke virke støtende eller komisk.
• Det bør være lett å oppfatte, skrive og uttale.
• Du bør ikke foreslå navn på nålevende personer

Sist endret: 28.12.2022