Vi ønsker navneforslag til midlertidig vei i Ski

Nordre Follo kommune ønsker forslag til navn til den nye, midlertidige samleveien som skal bygges i forbindelse med reguleringsplan «FV 152 Kirkeveien».
Kart som viser aktuell vei

Samleveien skal gå fra Langhusveien til en del boliger som ligger nord for Kirkeveien. Boligene med adkomst fra veien vil bli adressert til den når veien er bygget.

Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) har vedtatt at veien skal få et navn.

Det er politikerne i utvalget som skal bestemme hva det nye navnet blir, men før det nye navnet bestemmes ønsker vi innspill fra kommunens innbyggere og øvrige interesserte.  

Hvis du har forslag til hva det nye navnet kan være, kan du sende det inn her. Her kan du også gi en positiv stemme hvis du liker noen av innspillene som allerede har kommet inn.  

Fristen for å komme med innspill er 1. september 2022.  

Hva er et godt veinavn?

Veinavn er en del av det lokale miljøet og den lokale historien. Veinavn er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted. Når nye veinavn skal vedtas, er det viktig å tenke på at de skal bli stående i generasjoner fremover. Veinavn er en del av minnet til menneskene som bor der.  

Dette bør du tenke på når du skal forslå nytt veinavn:

• Veinavnet skal ikke kunne forveksles med andre veinavn i kommunen.
• Det bør bygge på den lokale veinavntradisjonen.
• Det bør passe på stedet.
• Veinavnene i området bør være varierte.
• Veinavnet bør ikke virke støtende eller komisk.
• Det bør være lett å oppfatte, skrive og uttale.
• Du bør ikke foreslå navn på nålevende personer.

Sist endret: 08.08.2022