Hogst i kommuneskogene i området Langhus–Siggerud

Hogsten starter i løpet av helgen eller senest mandag 19. desember.

Hogsten vil foregå et lite stykke langs skiløypa inn mot Fugleåsen, to mindre steder ved Buåsen/Assurdiagonalen og to små områder øst for Vevelstadveien ved Stallerud.

De oransje feltene på kartet er planlagte hogstfelt, i tillegg til Fugleåsen, som ikke er med på kartet (illustrasjonskart: kilden.nibio.no).

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt tillatelse til hogsten.

Hogstavfall fjernes og eventuelle kjøreskader utbedres av entreprenøren så snart som mulig etter at skogsdriften er avsluttet.

Hold avstand til hogstmaskin og lassbærer

Områdene vil skiltes før hogsten starter.

Vi beklager ulempene for folk som bruker stier og løyper i disse områdene.

Sist endret: 16.12.2022