Ski Vest ungdomsskole blir FutureBuilt-prosjekt

Her vil utbygger blant annet vurdere resirkulert plast, ombruk av trematerialer og solcellegulv.
Illustrasjonsbilde av skolen

Skolen skal bygges som en åtte-parallell ungdomsskole for ca. 700 elever og 90 ansatte. Planen er at Ski vest ungdomsskole skal stå ferdig i 2025.  

Ambisjonen er å bruke materialer av høy kvalitet og ha fokus på naturmangfold, sosiale tilbud og miljøtiltak. Utbygger har derfor planer om nær-nullenergistandard, passivhus med brønnpark og solceller på tak og fasade.   

Inkluderende leke og læringsmiljøer

- I utearealet planlegger vi alt fra fugleredehusker og hengekøyer til fasiliteter for volleyball og street basket. Det vil også bli bord og benker, som kan brukes til ulike aktiviteter. Tanken er at skolegården skal fungere som en nabolagspark, sier prosjektleder Rebecca Høynes i Nordre Follo kommune.  

- Og ved å inkludere elementer som kjøkkenhager, blågrønne områder og artsmerking av trær og bergarter skal utearealene også brukes til undervisning om naturmangfold.   

Godt forbilde  

- Ski Vest ungdomsskole er først ute på mye, og vår erfaring er at samarbeidet mellom kommunen, entreprenør, arkitekt og rådgivere gjør dette til et «forbilledlig forbildeprosjekt» i FutureBuilt-sammenheng, sier prosjektleder i FutureBuilt, Aasen Vadseth.    

Les mer på nettsiden til FutureBuilt 

Sist endret: 20.12.2022