Meld om behov for trafikksikkerhetstiltak

Alle innspill blir vurdert og behandlet i forbindelse med neste rullering av trafikksikkerhetsplanen.
Fotgjengerfelt, gangfelt over vei

Du kan melde om behov for trafikksikkerhetstiltak til oss via postmottak.

Du kan søke om:

  • fartshumper
  • trafikkskilt
  • gangfelt
  • belysning
  • sperringer
  • andre mindre tiltak i Nordre Follo kommune

Alle innspill blir fortløpende lagt inn i en kartløsning, der alt som er kommet inn etter vedtatt trafikksikkerhetsplan er vist i et eget lag.

Se innspill til behov for trafikksikkerhetstiltak

Søknaden blir behandlet av kommunens rådgivere på trafikksikkerhet. Alle saker blir vurdert ut fra gjeldende regelverk og normer.

Etter at kommunen har mottatt søknaden, informerer vi deg om når du kan forvente at saken blir ferdig behandlet.

Reviderer trafikksikkerhetsplan i 2024

Kommunen prioriterer gjennomføring av politisk vedtatte tiltak i tiltaksplan trafikksikkerhet 2021-2024. Det betyr at nye søknader blir ferdig behandlet ved neste revisjon av trafikksikkerhetsplanen, som er planlagt gjennomført i løpet av 2024.

Vi oppfordrer likevel innbyggere til å søke om tiltak nå, da saken blir tatt vare på og presentert i kartløsningen som er lenket til ovenfor.

Sist endret: 08.12.2022