Stor pågang på legevakten

Hvis du skal til legevakten, må du ringe først. Da vurderer de om det haster, og om du skal ta kontakt med fastlegen først eller vente til neste dag.
Hånd holder telefon med nummer til legevakten

Legevakten opplever stor pågang nå. Det er mange som er syke, men de må prioritere ut fra hastegrad. Akutte tilfeller vil alltid gå foran.

Ikke stol på tilgjengeligheten på Google

Mange sjekker tilgjengelighet på legevakten med et Google-søk. Google måler på bakgrunn av mobilsignaler på Ski sykehus og viser altså ikke reell aktivitet på legevakten.

Ventetiden på kvelden og natten er uansett ikke kortere, fordi bemanningen er lavere enn på dagtid.

Kriteriene for behandling på kvelden og natten er derfor strengere. Det som kan vente til dagtid, må vente til dagtid. Ved å ringe, får du hjelp til å vurdere når du er i tvil om du kan vente.

Ring først

Alle som ringer og kommer til legevakten, blir vurdert etter hastegrad. Ventetiden varierer ut fra pågang og hvor mange alvorlig syke pasienter vi må behandle først.

Mange pasienter kommer også med ambulanse eller politi og er som oftest akutte tilfeller. Disse pasientene kommer via en annen inngang, og er ikke synlig på venterommet. Vi må prioritere de mest akutte tilfellene først.

Ring legevakten på telefon 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig, og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag. Vi hjelper deg å vurdere om du skal komme til legevakten og kan gi råd og veiledning på telefonen.

Fastlegen kan også gi hjelp raskt

I mange tilfeller kan man vente til dagen etter og ta kontakt med fastlegen. Hvis det ikke er akutt, kan du ringe fastlegen og avtale time. Fastleger kan tilby hastetime hvis det er alvorlig. ​​Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til.

Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det.

Skal du fornye resepten din før jul?

Det må du gjøre hos fastlegen din. Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resepter, varige og kjente plager uten akutt forverring.

Les mer om legevakten

Sist endret: 07.12.2022