Vi vil høre fra deg som er pårørende

Pårørendeundersøkelsen IVARETATT? er for alle i hele landet som er pårørende til noen som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.
Ungt menneske som holder  hendene til en eldre

Vi vil gjerne vite hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt som pårørende. Både nærmeste pårørende og andre pårørende kan besvare undersøkelsen. Du må være over 18 år. 

Spørreundersøkelsen gjennomføres årlig i perioden desember–mars. 

Din stemme er viktig  

Hensikten med undersøkelsen er å undersøke hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene.

Vi bruker anonyme resultater fra undersøkelsen til vårt kvalitetsarbeid om pårørende vår kommune. I tillegg vil anonyme resultater fra undersøkelsen brukes til forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner.   

Slik kan du delta i undersøkelsen

Du finner mer informasjon og lenke til undersøkelsen på nettsidene til Pårørendesenteret:

Pårørendeundersøkelsen IVARETATT?

Hvis du ikke kan delta i den digitale spørreundersøkelsen, kan du få hjelp på kommunens innbyggertorg.

Sist endret: 05.12.2022