Nordre Follo kommune er registrert som utdanningsvirksomhet for allmennmedisin

Det gir oss mulighet for å styrke, bevare, utdanne og rekruttere spesialister i allmennmedisin for Nordre Follo kommune.

Med registreringen sikrer vi at vesentlige deler av utdanningen skjer i helse- og omsorgstjenesten som er tilknyttet kommunen.

Mange læringsarenaer

Helse- og omsorgsinstitusjoner, helsestasjonen, KAD (kommunal akutt døgnenhet), kommunalt legekontor, næringsdrivende legekontor, legevakten og daglegevakten er læringsarenaer som blir brukt for å utdanne spesialister i kommunen.

Helsedirektoratet fattet vedtak om Nordre Follo kommune som registrert utdanningsvirksomhet 13. mai 2022.

Nye krav i ny spesialistutdanning

I henhold til den ny spesialistutdanningen for leger, må virksomheter som skal utdanne leger være registrert som dette i direktoratets database.

Direktoratet krever en oversikt fra virksomheten (i dette tilfellet kommunen) over hvordan man skal tilrettelegge for å utdanne leger til spesialiteten allmennmedisin.

Spesialistforskriften

Sist endret: 01.07.2022