Oversikt over badeplasser i Nordre Follo

Lyst til å bade utendørs? Vannkvaliteten er god i Nordre Follos ferskvann med tilrettelagte badeplasser. Du finner badeplassene i vårt digitale turkart.

Du kan bade flere steder i Nordre Follo.

Les om badeplassene i Nordre Follo og se badeplassene i kart.

Kommunen tar prøver av vannet på badeplassene vi drifter, det vil si Bråtetjern, Gjersenga, Midtsjøvann, Tussetjern, Vientjern og Kloppa.

Årets første vannprøver på badeplassene kommunen drifter ble tatt 25. mai. Prøvene viste god vannkvalitet.

Badeplassene Nordre Follo kommune drifter har ferskvann.

Bekkensten, Bestemorstranda, Ingierstrand og Strandskogen har saltvann og eies og driftes av Oslo kommune, og prøveresultater derfra blir publisert på nettsiden til Oslo kommune.

Gjersjøen og Kolbotnvannet

Vi minner om at det ikke er lov med organisert bading i Gjersjøen, som er en av kommunens drikkevannskilder.

Det er heller ikke tilrettelagt for bading i Kolbotnvannet, og kommunen fraråder å bade der på grunn av varierende vannkvalitet.

Sist endret: 27.09.2022