Påminnelse om frist for innspill til kommunens oppstart av planarbeid med Nedre Ekornrud

Nordre Follo kommune starter arbeidet med områderegulering av Nedre Ekornrud. Den første medvirkningsmuligheten har du nå, og innspillsfristen er 6. juni.

Varsel om oppstart av planarbeid for Nedre Ekornrud ble offentliggjort 11. mai, med innspillsfrist 6. juni.

Planarbeidet er i startfasen, og det er ikke gjort avklaringer på detaljnivå.

Dette er første medvirkningsmulighet underveis i kommunens arbeid med områderegulering for Nedre Ekornrud.

NB: Dette innholdet er utløpt. Innspillsfristen var 6. juni 2022.

Sist endret: 07.06.2022