Politikerne spør og får svar

Flere store saker om kommunens økonomi og utvikling skal behandles av politikerne i juni. De kan stille spørsmål til administrasjonen som besvares og publiseres på nett.
Flagging med nordiske flagg foran Nordre Follo rådhus

Politikerne har flere store saker om kommunens økonomi og utvikling til behandling i juni. Kommunestyret skal i sitt møte 8. juni fatte vedtak om 1. tertialrapportering 2022, Rammesak 2023-2026 og Langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) 2023-2042.

Som en del av den politiske behandlingen kan politikerne sende inn spørsmål som administrasjonen skal svare på.

Spørsmål og svar publiseres fortløpende her  

Andre dokumenter: 

Følg møtet til kommunestyret direkte på nett-tv, onsdag 8. juni kl. 9.00. 

 

Sist endret: 07.06.2022