Siggerudkanalen – en morsom omvei

Nordre Follo kommune deltar i et prosjekt som skal gå til utvikling av områder som inspirerer til egenorganisert aktivitet, og som skal være tilgjengelig for alle.

Oppgaven er å skape nye, gøyale og tilgjengelige aktivitetstilbud i nærmiljøene som skal gi kreative og inkluderende møteplasser for lek og moro.

Prosjektet En morsom omvei er utlyst av Tverga (ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge) med midler fra Sparebankstiftelsen.

Nordre Follo kommune har fått 1,5 millioner kroner til prosjektet

Det er satt et krav til egenfinansiering på 30 %. Nordre Follo dekker det av egne rammer.

Anders Baumberger (årets ildsjel i Nordre Follo kommune 2021) tok initiativ til å søke på prosjektet sammen med kommunen. Arbeidsgruppen består av Baumberger og kommunens virksomheter Kultur, idrett og friluftsliv og Vei og park.

Arbeidsgruppen utviklet en prosjektskisse lagt til Siggerud og nærmere bestemt Siggerudkanalen, «Nordens Lille Venezia». Høsten 2020 søkte Nordre Follo om å få delta i prosjektet. 38 kommuner søkte, og Nordre Follo var en av 6 kommuner som vant finalen.

Samarbeid mellom kommunen og frivillige

Kommunen er ansvarlig for prosjektering og gjennomføring. I gjennomføringen kan mange av oppgavene ivaretas gjennom dugnadsarbeid og i størst mulig grad av lokale. Da får vi gjort mye med begrensede ressurser, men ikke minst får lokalmiljøet eierskap til prosjektet.

Ungdommer på befaring

Medvirkning er svært viktig i prosjektet, og arbeidsgruppen bestående av frivillige, Norconsult og ansatte i kommunen gjennomførte 5. mai befaring med elever på 10. trinn fra Siggerud skole. Utvalgsleder for OIK (oppvekst, idrett og kultur) Camilla Hille var også med.

Naturen skal få være sjefen i området

Et viktig grep i prosjektet vil være å verne om og styrke naturverdiene på stedet. Det er ikke registrert noen viktige naturverdier, men verdien av hvordan de lokale forholder seg til naturen her er ilagt vel så stor betydning i prosjektet.

Det er registrert mye fremmede arter, som i utgangspunktet ikke inngår i bevaringsprinsippet. De eksisterende trærne må måles inn i neste prosjekteringsfase slik at tiltakene kan tilpasses mot disse og det må bestemmes hvilke trær som bør fjernes.

Omveien gjennom naturområdet må spille på lag med naturen

Det må benyttes robuste, gjerne gjenbrukte, og holdbare materialer.

En del av den bærekraftige tanken tar utgangspunkt i ungdommens interesse for naturverdiene og i dette prosjektet utfordres skolen til å bidra konkret på en del punkter. Dugnadsengasjementet og koblingen mot skoleelevene har tilført mye verdier til prosjektet og gir en unik innsikt i hva ønskene for stedet er.

På vann og land og i høyden

Gjennom året vil vannstanden i Siggerudkanalen variere og gi ulike forhold for den som vil padle eller drive med vannaktivitet. På land skal man kunne gå tørrskodd over et fuktig naturområde på en opphøyet sti med flere avstikkere.

Aktiviteter i høyden gjør at man kan følge med fra et lavt fugleperspektiv. Inne i en flott gapahuk vil man kunne sitte sammen med vennene sine, se utover og kanskje høre regnet plaske på taket, mens man selv er tørr og varm der inne.

Omveien skal snirkle seg gjennom naturområdet uten for mye inngrep i terrenget

Turstien i grøntdraget skal kunne knyttes til de øvrige gangveiene og turveiene i området, slik at man for eksempel kan gå en rundløype via broene i nord og sør og den eksisterende gangveien i øst og dermed få en lenger tur om man ønsker det.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe om prosjektet, kan du sende en e-post til Sissel Gransæther

Sist endret: 29.06.2022