Kommunen fjerner avfallsbeholdere for hundeposer

Nordre Follo kommune har sagt opp avtalen med firmaet Tikspac som leverer reklamefinansierte avfallsbeholdere for hundeposer.

Tidligere Ski kommune inngikk i sin tid avtale med firmaet Tikspac om reklamefinansierte avfallsbeholdere for hundeposer.

Kommunen avvikler nå ordningen blant annet av kapasitetsmessige årsaker. Det har også vært et problem at hundeposer blir plassert oppå og på bakken rundt avfallsbeholderne når de er fulle. Dette fører til forsøpling og ikke minst irritasjon blant kommunens innbyggere.

Avfallsbeholderne blir demontert i løpet av mai og juni.

Sist endret: 25.05.2022