Program for 17. mai i Nordre Follo

Det blir barnetog i Ski og på Kolbotn, underholdning ved sykehjem, arrangement på skolene og mye mer.

Ski sentrum  

Kl. 08.00 Rådhusplassen: Flaggheising ved 1. Ski speidergruppe og Ski Janitsjar. 

Kl. 08.15 Menighetshuset: Speiderfrokost for speidere og andre interesserte. 

Kl. 08.30 Salmakertunet - Ski Janitsjar underholder. 

Kl. 09.45 Ski middelalderkirke: Konferansier Knut Falla. Bekransning av minnestein for de falne. Hilsen v/Leah Marie Hovind, Ski ungdomsskole. Ski skolekorps og Ski Janitsjar medvirker. Forsangere: Ski skole, dirigent Geir Aage Sveen. Sanger «Norge i rødt, hvitt og blått» og «Ja vi elsker». 

Kl. 10.00 Avmarsj Ski skolekorps fra Ski kirke til Solborg Bo- og aktiviseringssenter. 

Kl. 10.30 Vestråtparken: Finstad Gla’Brazz underholder. 

Kl. 10.30 Finstadtunet, Ski Janitsjar spille

Felles barnetog 

Kl. 11.00 Avmarsj fra samlingsplass i lyskrysset Kirkeveien/Jernbaneveien.  

Rekkefølge i toget: Flaggborg, Finstad skolekorps, Finstad skole, flaggborg, Hebekk skolekorps, Hebekk skole, flaggborg, Ski skolekorps, Ski skole, Ski ungdomsskole. 
Barnehagene: Vestveien, Dynamitten, Vestråt, Rosenlund, Finstadbekken, Maurtua, Hoelshytta, Spilloppen, Øvre Hebekk, Bakkebygrenda, Skoghus, Nordre Finstad, Hebekkskogen, (går fra Vestråtparken ca 11.15)  

Rute: Jernbaneveien – Sanderveien – Åsenveien – Sentrumsveien - Rådhusplassen. Flaggborg og musikkorpsene avslutter foran Rådhuset/Rådhus- teatret. Togledelse: Ski Røde Kors Hjelpekorps 

Rådhusplassen  

Kl. 11.45 Konferansier Tor Magnus Berntsen. Tale for barna v/ Hedvig Bakker og Marie Elise Aamodt fra Finstad skole.  Musikkorpsene deltar v/dirigent Geir Aage Sveen. Allsang, forsangere Mia Stajer Jørgensen og Anders Jankov. Sanger «Norge i rødt, hvitt og blått» og «Ja vi elsker».  Avmarsj til lokale arrangementer ved skolene.  

Kl. 15.15 Borgertoget, fremmøte for deltakere. 

Kl. 15.30 Rådhusplassen. Konferansier Anne Marie Torgersen. Tale for dagen v/Knut Falla. «Norge i rødt, hvitt og blått». Russehilsen v/ russepresident, Ski videregående skole og Drømtorp videregående skole. «Ja vi elsker». Musikkorpsene deltar v/dirigent Geir Aage Sveen. Allsang, forsangere Mia Stajer Jørgensen og Anders Jankov. 

Kl. 16.15 Avmarsj borgertoget etter følgende rute: Nedre torg - Torgveien - Jernbaneveien - Sanderveien – Idrettsveien – Balders vei – Kirkeveien – Jernbaneveien – Torgveien - Rådhusplassen. Togledelse: Ski Røde Kors Hjelpekorps 

Russen slutter seg til via Jernbanesvingen. Russebiler parkeres på Jernbaneplassen, nord. De øvrige deltagere til borgertoget stiller opp på torget (nedre torg). 

Kl. 16.30 Konsert med Ski Janitsjar ved Cafe Sjarm i gågata, Idrettsveien. Konsert med Finstad Gla’Brazz ved Rema 1000.  

Kolbotn sentrum

Kl. 8.00 Bekransningsseremoni ved minnesmerket på Jan Baalsruds plass 
Tale ved ordfører Hanne Opdan og Nordre Follo veteranforening. 
Flaggheising ved 1. Kolbotn speidergruppe.  
Musikk ved Kolbotn pike og guttemusikkorps og Kolbotnkoret. 

Hovedtoget  

Kl. 11.00 Avmarsj fra krysset Skiveien/ Sønsterudveien 

Rekkefølge i toget: Politi, speiderne med flaggborg, to richshaw-sykler fra frivilligsentralen. 17. mai-komitéen, kommunestyret. Kolbotn Pike & Guttemusikkorps og Tårnåsen skolekorps m/ Kolbotn skole (100 år). Oppegård janitsjar m/ Østli skole (30 år). Oppegård skolemusikkorps m/ Greverud skole (101 år), Flåtestad skole, Tårnåsen skole og Hellerasten skole. Kolbotngarden m/ Vassbonn skole og Ingieråsen skole. Sofiemyr skolekorps m/Sofiemyr skole og Fløysbonn skole.  

Jan Baalsruds plass

Kl. 11:50 Gatedrill med Kolbotn Garden 

Kl. 12.00 Fanfare 
Vi synger nasjonalsangen – Ja, vi elsker dette landet 

Taler:  
Velkomsthilsen ved ordfører Hanne Opdan   
Tale ved Lars Christian Nordby (leder Nordre Follo Musikkråd) 
Tale ved Halvor Alnæs Løvåsen (elevrådsleder, Kolbotn skole) 
Tale ved Maren Brøndbo Sletnes og Synne Moksness-Skaug (elevrådsleder og nestleder, Østli skole) 
 
Vi synger «Nordre Follo-sangen» 
Vi synger «Gud signe vårt dyre fedreland» 
Forsang ved medlemmer av koret Gregos. 

Dirigent for korpsene: Lars Christian Nordby 
Speaker i miljøgata: Knut Oppegaard 
Speaker fra balkong: Daad Gjerde 

Russetoget 

Kl. 12.00 Russebusser/-biler samles ved grusbanen på Sofiemyr idrettspark. 
Kl. 12.20 Russebusser/-biler kjører fra Sofiemyr idrettspark. 
Kl. 12.30 Avmarsj fra Sentrumsbygget. 
Rute: Sentrumsbygget – Kolbotnveien – Edvard Griegs vei – Stopp: Kapellveien ved Pyramiden. 
Kl. 12.40 Roald Amundsen videregående skole passerer Oppegård rådhus. 
Kl. 12.50 Russebussene stopper i Kapellveien, ved Pyramiden, for besøk av publikum. 

Myrvoll Vel – Fjelltun  

Kl. 08.00 Flaggheising og frokost ved Myrvoll vel – Fjelltun ved Myrvollspeiderne.   

Kl. 09.00 17. maitoget fra Fjelltun. Oppegård Janitsjar spiller. 
Rute: Myrvollveien–Åsmyrveien–Stangåsveien – Speiderhuset m/gratis is til barna. 

Alle er hjertelig velkomne.

Svartskog  

Kl. 08.00 Flaggheising ved kirken. 

Kl. 14.00 17. mai-tog fra Svartskog kolonial til Roald Amundsens hjem. Nedleggelse av blomster v/statuen og tale for dagen. 

Kl. 15.00 – 17.00 Solheim: Bevertning og salg av kaffe og kaker, is, pølser, og brus. Det blir loddsalg og leker for barna.  

Sykehjem 

Bjørkås
Kl. 08.00 Flaggheising 
Kl. 10.30 Sofiemyr skolekorps spiller 

Høyås:  
Kl. 08.00 Flaggheising 
Kl. 10.15 Kolbotnkoret synger 
Kl. 14.00 Tårnåsen skolekorps spiller 

Greverud:  
Kl. 08.00 Flaggheising 
Kl. ca. 14.35 17. mai-tog fra Greverud skole og korps spiller på parkeringsplassen.
Dagen feires avdelingsvis.

Solborg bo- og aktivitetssenter: 
Kl. 10.00 Ski skolekorps spiller 
 
Langhus bo- og servicesenter: 
Kl. 10.30 Langhus skolekorps spiller  
Åpen kafe kl. 09.00-14.00. Alle er velkomne  

Finstadtunet 
Kl. 10.30 Ski janitsjar spiller. 
Ca. Kl. 14.00 Amcar Follo kjører forbi

Program for skolene 

Kolbotn skole 

Kl. 10.00 Oppmøte på skolen 
Kl. 10.30 Avmarsj 

Rute: Skolebakken – Ormerudveien – Kolbotnveien – Theodor Hansensvei – Solbråtanveien – Sønsterudveien/Skiveien.  Hovedtoget videre til Kolben. Elevene går ned til bommen i Kolbotnveien mot Ingiertunnellen og hentes der av foresatte. 

Kl. 13.30-15.30 Lokalt 17.mai-program på skolen. Lekeland, kafé og loddsalg i regi av FAU.  

Østli skole 

Kl. 10.30 Oppmøte ved Pinsekirken på Solbråtan  

Kl. 10.50 Avmarsj 

Rute: Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien til Kolben. Endeholdeplass parkeringsplassen til Mega (Kolbotn torg). Barna hentes her av foresatte. 

Kl. 13.30 – 16.00 Arrangement på skolen med kafe, aktiviteter og loddsalg 

Kl. 14.00- Sofiemyr Skolekorps spiller 

Kl. 14.30 Sang og tale for dagen. Konferansier: Margrethe Otterholt Lillebø. SFO-koret synger. Tale fra elevrådet.  

Flåtestad skole  

Kl. 10.20 Oppmøte ved Pinsekirken på Solbråtan 

Kl. 10.45 Avmarsj 
Rute: Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien til Kolben. Elevene går ned Strandliveien til Kolben. 

Tårnåsen skole  

Kl. 08.00 Flaggheising. Korpset spiller. 

Kl. 09.45 Morgensamling med elevinnslag ledet av rektor Hege Ekanger Bjerke og elevrådsleder Eva Marie Vogt. 

Kl. 10.10 Avmarsj 

Rute: Gjallarveien – Valhallaveien – Huldrefaret – til venstre inn Hareveien – Rådyrveien – Frøyas vei – Sønsterudveien. Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien til Kolben. Barna hentes i Kantorveien. 
 
Kl. 14.30 Tog for barn og voksne fra Tårnåsen senter med innmarsj til Tårnåsen skole fra parkeringsplassen. 

Kl. 14.55 Korpset spiller foran administrasjonsbygget 

Kl. 15.00 – 17.00 Lokalt program ved skolen. Tårnkafé med salg av kaker, kaffe og brus. Lekeland. 

Hellerasten skole  

Kl. 9.30 Fellesarrangement i skolens gymsal for alle elever, foreldre og andre i lokalmiljøet  

Program: Velkommen: v/rektor. Sang: Norge i rødt, hvitt og blått (1 vers). Tale for dagen ved elevrådsleder. Sang: Ja, vi elsker (3. vers) 

Kl. 10.10 Oppstilling for skolens 17. mai-tog ved hovedinngangen langs med sykkelparkering 

Kl. 10.20 Avmarsj 
Rute: Fra skolen – møter Tårnåsen skole i krysset Huldrefaret/Hareveien – Hareveien videre ned til Rådyrveien – Frøyas vei – Sønsterudveien ned mot Skiveien og hovedtoget. Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien til Kolben. Elevene går ned Strandliveien til Kolben og toget løser seg opp. 

Vassbonn skole 

Kl. 08.00 Flaggheising. Kolbotn-Garden spiller. 

Kl. 09.45 Samling ved flaggstangen for elever med familier, venner og naboer. 
Elevene tar med flagg. Rektor ønsker velkommen. 17.mai-hilsen ved elevrådsleder og medlem i elevrådet. Fellessang ved alle elevene. «Ja, vi elsker» (ett vers). Kolbotn-Garden spiller. 

Kl. 10.15 Avmarsj. Rute: Christian Sindingsvei – Johan Halvorsens vei – Johan Svendsens vei – Edvard Griegs vei – Strandliveien – Solbråtanveien.  

Kl. 11.00 Hovedtoget starter å gå fra rundkjøringen Skiveien/ Sønsterudveien.  

Kl. 11.35 Ankomst Kolbotnveien. Elevene går ned til bommen i Kolbotnveien mot Ingiertunnelen og hentes der av foresatte.   

Kl. 14.00 Lokalt 17. mai-tog fra Kantor til Vassbonn skole. Hele familien møtes ved Slalåmveien 1 på Kantor og med Kolbotn-Garden i spissen marsjerer vi til skolen. 

Kl. 14.15 – 16.00 Program på skolen: Drilloppvisning v/Kolbotn-Garden. FAU v/foreldre fra 4. trinn arrangerer leker for barna.  I tillegg er det kafeteria med salg av is, brus, kaffe, kaker osv.  

Ingieråsen skole  

Kl. 07.30 Kolbotn Pike- og Guttemusikkorps vekkerunde 

Kl. 09.45 Samling i aulaen for alle klasser. Skolen ønsker velkommen. Tale ved elevrådet. Fellessang. Is, kaker og kaffe ved FAU. 

Kl. 10.25 Oppstilling på skoleplassen  

Kl. 10.30 Avmarsj 
Rute: R. Nordraaks vei – Edvard Griegs vei – Strandliveien – Solbråtanveien — Hovedtoget videre fra krysset Skiveien/ Sønsterudveien til Kolben. Elevene går ned Strandliveien til Kolben og toget løser seg opp. 

Sofiemyr skole 

Kl. 08.00 Flaggheising med Sofiemyr skolekorps 

Kl. 09.30 Samling i skolegården for elever, foresatte, lærere, naboer og alle som har lyst til å feire dagen sammen med oss. Vi starter med å synge Sofiemyrsangen (melodi, Norge i rødt hvitt og blått). Det blir tale for dagen med representanter fra elevrådet. Elevinnslag fra 3. trinn og vi synger nasjonalsangen. Sofiemyr skolekorps spiller. 

Kl. 10.00 Oppstilling i skolegården  
Kl. 10.15 Avmarsj 
Rute: Toget følger vanlig rute og møter hovedtoget i krysset Skiveien/ Sønsterudveien. Hovedtog videre til Kolben. Skolen stopper i Strandliveien og elevene hentes her. 
 
Kl. 14.30-17.00 Sofiemyr skolekorps inviterer til Kafe Sofie på Sofiemyr skole. Det blir salg av kaffe, brus, pølser, is og kake. Loddsalg, lykkehjul og Bamsestige. Leker for barna i samarbeid med FAU v/ tredje og fjerde trinn. Musikalsk underholdning. 

Fløysbonn skole 

Kl. 09.45 Samling i skolegården på Fløysbonn skole. Det blir hilsen fra rektor, tale fra elevråd, elevinnslag og sang. 

Kl. 10.10 Oppstilling  
Kl. 10.15 Avmarsj til Kolbotn sentrum.  
 
Rute: Fløysbonn går etter Sofiemyr skolekorps og Sofiemyr barneskole. Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien til Kolben. Elevene går ned Strandliveien til Kolben og toget løser seg opp. 

Greverud skole 

Kl. 08.00 Flaggheising ved Oppegård Speidergruppe / fanfare. Oppegård skolemusikkorps spiller nasjonalsangen. 

Kl. 10.45 Oppmøte ved Kiwi Sønsterudveien, 
rundkjøringen ved Sønsterudveien/ Skiveien. 

Kl. 11.00 Avmarsj barnetoget. Rute: Hovedtoget videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien. Elevene går ned til bommen i Kolbotnveien mot Ingiertunnelen og hentes der av foresatte.  
 
Kl. 12.30 Salgsboder, loddboder, lekeland og kafé åpner. Lekeland er i år i Greverudhallen. Lekeland er stengt fra 13.45 til toget er tilbake. 

Kl. 13.45 Åpning av 17. mai-arrangementet med taler. Oppegård skolemusikkorps spiller nasjonalsangen. 

Kl. 14.10 Oppstilling til lokalt 17.mai-tog  

Kl. 14.20 Avmarsj. Rute: Greverud Skole – Skiveien – Skjervenveien – Th. Kittelsens vei – Harriet Backers Vei – Minikonsert ved Greverud Sykehjem – Harriet Backers Vei – Skjervenveien – Skiveien – Greverud Skole. Musikk ved Oppegård skolemusikkorps. 
 
Kl. 15.30 – 16.30 Kafé, lotteri og boder ved Oppegård skolemusikkorps, Oppegård Speidergruppe og skolens FAU.  

Kl. 15.45 - Det store ballracet v/ Oppegård skolemusikkorps  

Ski skole

Kl. 08.00 Flaggheising. Ski skolekorps spiller 

Kl. 09.35  Samling ved Ski middelalderkirke, oppmøte 

Kl. 09.45  Bekransing av minnestein 

Kl. 10.00 Avmarsj til Solborg bo – og aktivitetssenter hvor korpset spiller, og elever synger 
Kl. 10.25 Avmarsj fra Solborg (Kirkeveien – Sanderveien – Åsenveien – opp på torget) 
Kl. 12.00 – 13.30 Velkomsthilsen til barna på Ski skole. Korpset spiller. Leker for barn i alle aldre på skoleplassen. Kafeteria, salg av is, brus.

Arrangør: FAU v/ Ski skole.

Ski ungdomsskole 

Kl. 10.30 Oppmøte på skolen

Kl. 11.00 Avmarsj. Ski ungdomsskoles elever kommer inn i toget i Kirkeveien ved Ski ungdomsskole etter Ski barneskole. 

Finstad skole 

Kl. 08.00 Flaggheising. Finstad skolekorps underholder. Tog rundt på Finstad med barn under skolepliktig alder. 

Kl. 10.00 Fremmøte ved skolen – kort program v/skole og musikkorps. 

Kl. 10.35 Avmarsj barnetoget. 

Kl. 12.00 – 14.00 Lokalt arrangement. Konkurranser og leker med utdeling av premier. Underholdning av Finstad skolekorps. Kafeteria. Vi oppfordrer alle til å ta med sine egne stoler. Arrangør er Finstad skolekorps sammen med 3. klasse Finstad skole. 

Hebekk skole 

Kl. 8.00 Flaggheising og fanfare v/Hebekk skolekorps

Kl. 9.30 Korpset spiller 

Kl. 9.50 Seneste oppmøte for elevene  

Kl. 10.00 Åpning ved rektor Ingunn Lind Bjørhei.   
Vi synger «Ja, vi elsker», to vers med Hebekk skolekorps 
Dikt ved 2. trinn 
«Det går et festtog gjennom landet!» sang v/ 4.trinn 
Tale ved elevrådet.
17. mai potpurri ved 3. trinn.  

Kl. 10.40 Avmarsj  

12.00-14.00: Lokalt arrangement på skolen. Konkurranser, leker, utlodning og kafeteria ved FAU og Hebekk skolekorps. Vi oppfordrer alle til å ta med sine egne stoler.

Kråkstad

Kl. 07.00 Flaggheising i Hjellsåstårnet v/speiderne 

Kl. 8.00 Flaggheising ved Kråkstadtunet med speiderne, korpset spiller 

Kl. 11.00 Samling i Kråkstadhallen. Parkering henvises til skolegården. Skolens elever underholder. Tale ved 7. klasse.

Kl. 11.45 Avmarsj for barnetoget fra Kråkstad skole (Ny rute: Kråkstad skole - Kråkstadtunet - Elveveien - Stasjonsveien - Kråkstadveien - Kråkstadhallen).  

Kl. 12.30 Samling ved Kråkstadhallen. Boller og brus til alle barn som har gått i toget. Leker, kiosk og lotteri. 

Kl. 12.00 Kråkstad menighetsråd har kafe på Kirkens Hus 

Arrangør: 17.mai-komiteen ved Kråkstad skole.

Skotbu 

Kl. 08.00 Flaggheising 

Kl. 08.30 Samling ved Skotbu skole og barnehage 

Kl. 08.45 Vi synger «Ja, vi elsker» 

Kl. 08.50 Underholdning ved barnehagen og skolens elever. Tale for dagen ved Tuva Moflag.  

Kl. 09.00 Barnetog. Togrute: Mørkveien – Skotbuveien/Røys –Mørkveien 

Kl. 09.30 – 12.00 Sosialt samvær – åpent arrangement  

Bøleråsen skole 

Kl. 08.00 Flaggheising ved 1. Langhus speidergruppe. Bistått av Langhus Brass. 

Kl. 10.20 Avmarsj fra idrettsparken. Togrute: Gamle Vevelstadvei - Vevelstadveien - Skoglia – Kiss&Ride - inn ved hovedinngangen og ned i skolegården 

Kl. 11.00- 14.00 Fest på Bøleråsen skole med taler, underholdning og aktiviteter for barna. Det vil bli salg av lodd, pølser, kaker, is, brus og kaffe. Husk: Ta med noe å sitte på 

Langhus 

Kl. 10.00 Innbyggere på Langhus inviteres til fellesarrangement på Idrettsplassen.

Ordfører Hanne Opdan taler. 

Etter fellesmarkeringen, går alle barna i tog tilbake til skolene. Vi ber hver skole og barnehage om å oppfordre alle voksne til å stå langs ruta for å hilse på barnetogene.

Langhus skole

Kl. 08.00 Flaggheising ved 1. Langhus speidergruppe bistått av Langhus Skolekorps. 

Kl. 10.20 Avmarsj fra idrettsparken. Togrute: Vevelstad holdeplass – Gamle Vevelstadvei – gjennom skogen til Langhus bo- og servicesenter med to stopp der - Vevelstadveien og inn til skolen ved øvre skolegård. 

Kl. 11.15-14.00 Fest på Langhus skole med taler, underholdning og aktiviteter for barna. Det vil bli salg av lodd, pølser, kaker, is, brus og kaffe. Husk: Ta med noe å sitte på. 

Vevelstadåsen skole 

Kl. 08.00 Flaggheising ved 1. Langhus speidergruppe og Langhus Blæselag. 

Kl. 10.20 Avmarsj fra idrettsparken. Togrute: Gamle Vevelstadvei - -Vevelstadveien - bilveien til Vevelstadåsen – til skolen. 

Kl. 11.00-14.00 Fest på Vevelstadåsen skole med taler, underholdning og aktiviteter for barna. Det vil bli salg av lodd, pølser, kaker, is, brus og kaffe. Husk: Ta med noe å sitte på. 

Siggerud 

Kl. 08.00 Flaggheising ved Siggerud speidergruppe i skolegården. Siggerud skolekorps spiller.  

Kl. 08.05 Avmarsj til Siggerud kirke. Siggerud skolekorps spiller.  

Kl. 08.15 Kransnedleggelse på graven til John Gjevik ved Siggerud speidergruppe. Soknepresten deltar. Siggerud skolekorps spiller.  

Kl. 10.15 Oppstilling i skolegården for Siggerud skolekorps og alle klasser. Siggerud skolekorps spiller. Tale for dagen ved elever fra 7. klassetrinn.  

Kl. 10.30 Felles avmarsj til Siggerud kirke. Siggerud skolekorps spiller.  

Kl. 10.35 Tale for dagen på kirkebakken ved soknepresten. Siggerud skolekorps spiller.  

Kl. 10.50 Barnetoget marsjerer fra kirken. Rute: Siggerud kirke, Vevelstadveien, Måltrostveien, Vevelstadveien, Siggerud skole. Siggerud skolekorps spiller.  

Kl. 12.00 – 14.00 Arrangement i skolegården med underholdning, leker og kafeteria. Arrangør: FAU og Siggerud skolekorps. Tale for dagen ved elever fra 7. klassetrinn.  

Kl. 13.45 Trekning av loddpremier.  

17. mai-film

Empo-TV lager en 17. mai-film fra kommunen. Den er tilgjengelig fra klokken 13.00 på vår nettside og Facebook-side. Sendingen er produsert spesielt for de av innbyggerne våre som ikke kan delta ute på gater og torg.
 
Vi tar forbehold om eventuelle endringer.  
 
Gratulerer med dagen!  
 
 

Sist endret: 18.05.2022