Varsel om avvikling av Follo Lokalmedisinske senter IKS

Kreditorvarsel:
Varsel om avvikling av Follo Lokalmedisinske senter IKS, org.nr. 915 86 0044.

Eventuelle krav til selskapet må varsles innen seks uker fra kunngjøring av dette kreditorvarslet.

Krav kan sendes til: post@as.kommune.no
Merkes med: Follo Lokalmedisinske senter IKS – avvikling.
v/ Berit Brantseg eller Emil Schmidt