Nordre Follo bes om å bosette 245 flyktninger

Fredag 18. mars sender Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ut anmodning om bosetting til alle landets kommuner. Torsdag kveld ble det lagt ut oversikt over fordelingen i kommunene.

IMDI varsler på sine nettsider at Nordre Follo anmodes om å bosette 245 flyktninger i 2022, hvorav åtte er enslige mindreårige. 

- Dette er den største flyktningestrømmen i Europa siden andre verdenskrig. Vi skal sørge for at flyktningene som kommer til Norge får et sted å bo og følger tilpasset introduksjonsprogram. De som kommer skal slippe å sette livene sine lenge på vent, og vil kunne komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Kommuner som bosetter flyktninger, mottar særskilte tilskudd fra staten. Det viktigste er integreringstilskuddet som skal dekke kommunenes merutgifter til bosetting og integrering, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Totalt blir kommunene bedt om å bosette 35 000 flyktninger i 2022.

Er forberedt  

- Dette er vi forberedt på og vi er klare for å ta imot mennesker på flukt. Antallet vi er bedt om å bosette samsvarer med det antallet vi har meldt inn til IMDi at vi kan ta imot. sier ordfører Hanne Opdan.

Les mer om anmodningene til kommunene her.

Sist endret: 18.03.2022