Bedt om å se på arealer for registreringssenter for flyktninger

Nordre Follo kommune er en av flere kommuner som er bedt om å vurdere muligheten for arealer til midlertidig nasjonalt registreringssenter for ukrainske flyktninger. Tirsdag 22. mars møtes formannskapet til ekstraordinært møte hvor dette er tema.

På oppdrag fra Regjeringen har Politiets fellestjenester (PFT) blitt bedt om å skaffe arealer til et midlertidig nasjonalt registreringssenter for ukrainske flyktninger. Nordre Follo kommune er en av flere kommuner som er bedt om å se på muligheten for arealer til dette formålet. 

Se: Ekstraordinært formannskapsmøte 22. mars

 

Sist endret: 21.03.2022