Er du interessert i hvordan vi bruker arealene våre?

Vi lager ny kommuneplan for Nordre Follo. Vil du vite mer, eller har du spørsmål til planarbeidet? Da kan du komme på folkemøter flere steder i kommunen i mars.

Arealdelen i kommuneplanen bestemmer hvordan vi skal bruke arealene i kommunen. Denne planen skal nå vurderes og formannskapet har vedtatt hvilke forslag vi skal jobbe videre med.

Les mer om arbeidet med ny arealdel i kommuneplan

Kom på åpent plankontor

I løpet av mars arrangerer vi åpne plankontor en rekke steder i kommunen. Der vil administrasjonen informere om planarbeidet og lytte til innspill og lokal kunnskap. Du kan få informasjon og snakke med en saksbehandler fra kommunen.

Du treffer oss på følgende tid og sted: 

  • Kolbotn: 9. mars kl 18. 00 i kommunestyresalen i gamle Oppegård rådhus
  • Siggerud: 15. mars kl 18.00 på Siggerud skole
  • Kråkstad/Skotbu: 17. mars kl 18.30 på Kråkstad samfunnshus
  • Langhus/Vevelstad: 28. mars kl 18.00 på Haugjordet ungdomsskole
  • Myrvoll: 31. mars kl 18.00 Fjelltun, Myrvoll Vel
  • Ski: 7. april kl. 18.00 på Ski bibliotek 

Skal lage ny arealdel

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for kommunen og skal peke ut den langsiktige utviklingen i Nordre Follo. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Arealdelen er en overordnet plan som bestemmer hvordan vi skal bruke arealene i kommunen. Samfunnsdelen ble vedtatt i desember 2019, mens arbeidet med en ny samlet arealdel startet våren 2021 og er planlagt ferdig i 2023.

Arbeidet med den nye arealdelen starter med et planprogram som beskriver planprosessen. Kommunen ba høsten 2021 om innspill til planprogrammet. Fristen var 1. november 2021.

Alle innspill er publisert på denne siden

Formannskapet vedtok planprogram

9. februar 2022 vedtok formannskapet et planprogram for arbeidet og hvilke forslag til endring av arealformål som skal utredes videre.

Les planprogrammet (pdf)

Innsendte forslag til endring av arealformål og forslagene som skal vurderes videre finner du ved å gå inn i kartløsningen her.
Du kan også lese sakspapirene fra formannskapet.

I løpet av mars 2022 vil det bli holdt åpne plankontor en rekke steder i kommunen. Der vil administrasjonen informere om planarbeidet og lytte til innspill og lokal kunnskap. Se oversikten lenger opp i saken om hvor og når du kan treffe oss. 

Les om arbeidet med ny arealdel, planprogram og muligheten for medvirkning.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte fagsjef for samfunnsplanlegging, Anne Holten, telefon 41 61 07 51. 

 

 

 

Sist endret: 14.03.2022