Husk å søke kommunalt tilskudd for 2022

15. mars er søknadsfrist for flere kommunale tilskuddsordninger. Vi oppfordrer lag og foreninger til å søke.

Informasjon om kommunens ordinære tilskuddsordninger for 2022 ligger her, og vi oppfordrer lag og foreninger til å søke.

Søknadsfrister er 15.mars for de fleste ordningene.

Kommunale tilskuddsordninger:
- Tilskudd til Kultur: Kultur, skolekorps og arrangement
- Tilskudd til Idrett og friluftsliv
- Tilskudd til Nærmiljøtiltak
- Organiserte fritidsaktiviteter
- Prøv Selv
- Kompensasjonsmidler -Politiets nasjonale beredskapssenter

Sist endret: 11.03.2022