Informasjon fra Bane NOR om innspurten på Follobanen

I påsken, i sommer og i mange helger skal Bane NOR bruke togfrie perioder til viktig arbeid med å forbedre og utvikle jernbanen.

Denne sommeren skal mye gjøres ferdig på Follobanen. Etter seks uker med jobbing vil hele nye Ski stasjon stå ferdig, og alle plattformer og servicetilbud åpner for publikum.

Samtidig jobbes det med å koble den nye Blixtunnelen sammen med eksisterende spor både i retning Ski og Oslo S.

Utover høsten blir det testkjøring og utprøving av de tekniske anleggene i tunnelen. Etter planen kjører de første persontogene gjennom tunnelen ved ruteendringen søndag 11. desember og bruker 11 minutter mellom Oslo og Ski.

Les mer på Bane NORs nettsider.

Sist endret: 11.03.2022