Nordre Follo godkjent som trafikksikker kommune

Godkjenningen er et kvalitetsstempel fra Trygg Trafikk for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Kommunens virksomheter jobber blant annet med holdningsskapende arbeid for et tryggere lokalmiljø, bevissthet rundt trafikksikkerhet i mange former og bygging av gang- og sykkelstier. Kommunen har innarbeidet retningslinjer og rutiner for å gjøre små og store trafikanter litt tryggere i hverdagen.

Trafikksikker kommune er en godkjenningsordning i regi av Trygg Trafikk som definerer kriterier for systematisk trafikksikkerhetsarbeid kommunens virksomheter må oppfylle. Godkjenningen varer i tre år. Etter den tid må kommunen gjennom en re-godkjenning.

Trygg Trafikk trekker frem flere positive forhold i trafikksikkerhetsarbeidet hos de ulike virksomhetene i kommunen:

  • Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har trafikksikkerhet som gjennomgående tema på de ulike alderstrinn, også for russen.
  • Ansatte i barnehagene er godt kjent med barnehagens turrutiner.
  • Alle skolene er godkjente. Ski barneskole er fremhevet som en skole som jobber godt og systematisk med trafikksikkerhet, langt utover kravene som stilles for å bli godkjent.
  • Kommunen har en helhetlig trafikksikkerhetsplan som inkluderer holdningsskapende arbeid i tillegg til fysiske trafikksikkerhetstiltak.
  • Kommunen samarbeider med frivillige lag og foreninger for å finne gode løsninger og tiltak for å redusere foreldrekjøring til og fra fritidsaktiviteter.

Trafikksikkerhet året rundt

Trygg Trafikk gir godkjente kommuner mulighet til å løfte deres månedlige temaer innen trafikksikkerhet. Disse temaene vil vi synliggjøre i kommunens digitale hovedkanaler hver måned fremover. Temaet for mars er oppmerksomhet bak rattet.

Sist endret: 11.08.2022