Nordre Follo kommune lanserer ny kartløsning for visning av kart, arealplaner og flybilder

Den nye kartløsningen fra Origo er intuitiv, brukervennlig og inneholder daglig oppdaterte kartdata.

Kommunes avtale med leverandør av kartløsningen kommunekart går snart ut, og kommunen har gjennomført en ny anbudskonkurranse. Kommunen lanserer nå en ny kartløsning fra Origo hvor du kan se relevante kartdata som basiskart, arealplaner, turkart og flybilder:

Ny kartløsning for Nordre Follo

Nordre Follo kart for mobil

Du som vil bruke kartløsningen via mobil kan nå bruke en tilpasset kartapplikasjon. Nordre Follo kart er en enkel applikasjon med grunnkart, eiendomsgrenser og arealplaner tilpasset for mobil.

Nordre Follo kart for mobil

Komplett oversikt

Her kan du søke opp en eiendom eller adresse og se en komplett oversikt over relevante kartdata, slik som:

  • basiskart
  • arealplaner
  • turkart
  • flybilder

Nye og historiske bilder

Inne i kartløsningen ligger det nyere og historiske flybilder som du kan sammenligne med hverandre.

Verktøy

Her finner du også verktøy som du kan bruke til å:

  • måle avstand og areal
  • tegne
  • koble kartet til andre tjenester som skråfoto, gårdskart og gatebilder fra Google

3D-modell

En nyhet i den nye kartløsningen er at den inneholder en 3D-modell for hele kommunen. I 3D-modellen kan du gjøre ulike analyser, slik som siktanalyse og sol-/skyggeanalyse.

DOK-analyse for eiendom eller område

En annen nyhet er at du kan gjøre en DOK-analyse for en valgt eiendom eller et valgt område. Analysen vil produsere en DOK-rapport som lister opp tematiske kartdata du må være oppmerksom på i forbindelse med bygge- og delesaker. Se mer om DOK-data i det offentlige kartgrunnlaget på Kartverkets nettsider

Plan-analyse for eiendom

Lurer du på hva slags reguleringsplaner og bestemmelser som gjelder for en bestemt eiendom kan du gjøre en Plan-analyse. Analysen lister opp hvilke arealformål som gjelder for valgt eiendom og du kan produsere en planrapport.

Planregisteret

Den nye kartløsningen er også koblet opp mot kommunens nye planregisterhvor du kan:

  • se alle arealplanene i kommunen
  • få tilgang til plandokumenter
  • gi tilbakemelding på planer som er på høring

Brukerveiledning

Det er laget en egen brukerveiledning til kartløsningen hvor du får en innføring i hvordan løsningen fungerer og hvilke verktøy og funksjoner du kan bruke.

Se den nye kartløsningen

Den nye kartløsningen kan du se her og i vår kartportal.

Sist endret: 05.04.2022