Skrev avtale med musikkrådet og kulturrådet

I dag møttes ordfører Hanne Opdan og lederne fra Nordre Follo kulturråd og Nordre Follo musikkråd for å inngå partneravtaler.   
Fra venstre: leder av NF musikkråd Lars Christian Nordbye, leder av NF kulturråd Jan-Elling Skaugerum og leder Knut Falla

På bildet:(f.v) Lars Christian Nordbye Nordre Follo musikkråd, Jan-Elling Skaugerum Nordre Follo kulturråd, ordfører Hanne Opdan og KNut Falla fra  Nordre Follo kulturråd.

Avtalene beskriver ulike samarbeidsområder og forpliktelser mellom de to rådene og kommunen.

-  Jeg er så glad for at kommunen inngår et formelt partnerskapssamarbeid med musikkrådet og kulturrådet. Det er like naturlig å inngå en avtale med musikk og kultur som med idretten, sa ordfører Hanne Opdan, da hun møtte partene til kontraktsignering i Nordre Follo rådhus i dag.

I avtalene forplikter både kommunen og de to rådene seg til å jobbe for og etterstrebe ulike mål og verdier, blant annet innenfor inkludering, mangfold, trygghet, glede og medvirkning for barn og unge som driver med kultur- og musikkaktiviteter i Nordre Follo kommune.

Viktige meningsbærere

Fra Nordre Follo musikkråd deltok leder Lars Christian Nordby og fra Nordre Follo kulturråd deltok lederne Jan-Elling Skaugerum og Knut Falla.  

- Medvirkning er et sentralt punkt i partneravtalene, og det er utrolig viktig for at vi alle skal kunne jobbe godt sammen,  sa Jan-Elling Skaugerum fra NF kulturråd.

Partnerskapsavtalene ble godkjent både i utvalg for oppvekst, idrett og kultur (OIK) og i kommunestyret i februar i år.

Les mer: Nordre Follo musikkråd

Les mer: Nordre Follo kulturråd 

Sist endret: 01.09.2022