Strømstøtte til frivillige organisasjoner

Regjeringen har satt av 250 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner for å kompensere for de høye strømprisene i vinter. Kommunene skal forvalte ordningen.

Send inn søknad via Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider

Søknadsfrist er 15. mars 2022 klokken 13.00. 

Dette må du ha klart til søknadsskjemaet:

  • Navn på organisasjon
  • Organisasjonsnummer
  • Kontaktinformasjon
  • Kontonummer
  • kWt-forbruk for desember og januar
  • Strøm- eller fjernvarmeregning for desember og januar som vedlegg    

Mer informasjon finner du på regjeringens nettsider

Kontaktperson i Nordre Follo kommune:
Gunn Elise Saltveit
E-post: gunnelise.saltveit@nordrefollo.kommune.no  

Sist endret: 11.03.2022