Temamøte i kommunestyret torsdag 10. mars

Følgende står på agendaen: Status for kommuneplanarbeidet - utvikling av knutepunkt og tettsteder, og  arealnøytralitet og vurdering av utbyggingsområder som er ubebygde.

Møtet blir holdt i kommunestyresalen på Kolbotn og begynner klokken 18.00.

Møteinnkalling finner du i politisk møtekalender.

Du kan følge møtet hjemmefra via kommune-TV her på kommunens nettside.

Sist endret: 11.03.2022