Velkommen til informasjonskvelder om psykisk helse

I mars og april blir det holdt åpne informasjonskvelder om spiseforstyrrelser, aktivitetstilbud og ADHD.

Å ta seg frem i livet – når en forholder seg til psykiske helseutfordringer – er en serie informasjonskvelder med ulike temaer knyttet til psykisk helse og rus. 

Følgende temaer vil bli belyst i denne omgangen: 

21. mars: Spiseforstyrrelser
Hege Folkvord og Kari Skuggevik v/Enhet for spiseforstyrrelser (EFS) ved Follo DPS snakker om behandling, Elin Heitmann fra ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) og en pårørende deltar.

Tid og sted: Klokken 18-21 på Waldemarhøy i Ski.

28. mars: Aktivitetstilbud
Forestilling og informasjon om tilbud. Dramagruppen ved Kjeppestad Gård og Fontenehuset deltar. 

Tid og sted: Klokken 18-21 på Waldemarhøy i Ski.

5. april: Få en ny og bredere forståelse av hva ADHD er
v/ Kristin Leer, forfatter, lege og spesialist i psykiatri som selv har diagnosen, Jorun Kvile, psykiater ved Follo DPS og Einar Belck-Olsen fra ADHD Norge. 

Tid og sted: Klokken 18-21 i foajeen i Rådhusteatret i Ski.

Informasjonskveldene er gratis og åpne for alle som er interessert.

Se invitasjon her.

Dette er et samarbeid mellom Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helsevern (LPP), Ahus ved Follo DPS, BUP, ARA og kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden.

Sist endret: 14.03.2022