Velkommen til klimafestival i Kolben lørdag 2. april

Klimafestivalen vil inspirere befolkningen til å støtte opp om de samfunns- og livsstilsendringer som må gjøres for å sikre et stabilt klima og et bærekraftig samfunn.

Hvordan kan lokale delingsordninger bidra til å redusere forbruk og bli en del av fremtidens løsninger for oss alle? Hvordan kan vi forholde oss til fremtidsfrykten?

Omstillingen til et klimavennlig samfunn berører hele vår kultur. Det finnes ikke noen riktig måte å engasjere seg, og ingen kan gjøre alt.

Klimafestivalen § 112 vil inspirere befolkningen til å støtte opp om de samfunns- og livsstilsendringer som må gjøres for å sikre et stabilt klima og et bærekraftig samfunn. Festivalen viser et mangfold av måter å bidra til omstillingen, og inviterer alle til å dele de løsningene de selv brenner for å skape.

Velkommen til spennende samtaler, konsert og fortellerstund!

Kl. 11.00: Musikalsk fortellerstund
«Den lille havfruen som skulle til seters for å gjøre seg fet»
Med Marja Liisa Sandbakken og Agnethe Gulbraar (fra 3 år)
Gratisbilletter på biblioteket/kolben.no.
Sted: Biblioteket

Kl. 12.00: Konsert med elever fra Nordre Follo kulturskole og Svartskog Spelemannslag.
Sted: Foajeen, Kolben kulturhus

Kl. 13.00: Ungdom møter klimaforsker
Hvordan kan vi forholde oss til fremtidsfrykten? Om håp og følelser i et endrende klima. Klimaforsker Christian Palacios Haugestad samtaler med ungdommene David, Ela og Lars fra Ski vgs. Publikum kan stille spørsmål.
Gratisbilletter på biblioteket/kolben.no.
Sted: Biblioteket

Kl. 14.00: Deling og bærekraftig forbruk
Vi kjøper for mye og bruker ting for kort tid. Dette er et økende problem som bidrar til økt energibruk, nedbygging av natur og økte klimautslipp. Biblioteket har i tillegg til deling av bøker og spill hatt utlån av fritidsutstyr og verktøy i flere år gjennom utstyrsordningen BUA, i samarbeid med Framtiden i våre hender. Hvordan kan vi dele mer? Hvordan kan biblioteket utvikle sin rolle som delingsarena? Hvordan kan lokale delingsordninger bidra til å redusere forbruk og bli en del av fremtidens løsninger for oss alle?  Forskningsprosjektet UPSCALE skal utforske nærmere hvordan vi kan styrke lokale delingsordninger. Prosjektet skal se på den rollen bibliotekene kan ha som et sted og en arena for å utvikle bærekraftig forbruk. Med Tom Erik Julsrud (Upscale), Hans Martin Enger (Nordre Follo bibliotek) og Khanh-Thanh Nguyen (Framtiden i våre hender). Astrid Arnslett (CICERO Senter for klimaforskning) leder samtalen.
Gratisbilletter på biblioteket/ kolben.no.
Sted: Biblioteket

Klimafestivalen er et samarbeid mellom frivillige organisasjoner, Nordre Follo kulturskole, Nordre Follo bibliotek og Kolben kulturhus.

Sist endret: 28.03.2022