Beredskapsøvelse på Follobanen

Bane NOR melder at det tirsdag 29. november vil bli gjennomført en beredskapsøvelse før trafikken begynner på den nye Follobanen.
Blixtunnelen Follobanen

Tirsdag 29. november blir det holdt beredskapsøvelse blant annet nede i Blixtunnelen. Foto: Bane NOR

Øvelsen skjer fra Åsland anleggsområde fra kl. 10.00 til ca. kl. 14.00.

Beredskapsøvelsen på Åsland holdes på og ved anleggsområdet og nede i Blixtunnelen, det store tunnelanlegget som er en del av Follobanen. Alle nødetater fra Oslo og Nordre Follo skal delta (politi, ambulanse og brannvern). Brannbiler, politibiler og ambulanser vil derfor kjøre til Åsland, og det blir aktivitet på E6.

Målet med øvelsen er å få testet at alle deler av beredskapen fungerer godt og at det er tilrettelagt for nødetatenes arbeid. Et tog fra Vy blir kjørt inn i Blixtunnelen der brannberedskapen skal testes. Opp mot 200 markører (frivillige) deltar.

Under øvelsen blir det brukt teater-røyk for å simulere brann i tog. Det er vifter inne i tunnelanlegget, og det kan trolig komme noe røyk ut av tunnelportalene på Ski-siden. Dette er ufarlig teater-røyk. Publikum ved for eksempel Oslo S vil ikke merke beredskapsøvelsen.

Follobanen og Blixtunnelen har et omfattende sikkerhets- og beredskapssystem med 55 tverrforbindelser mellom de to tunnelløpene, beredskapstunnel, beredskapsplasser med mer. Les eventuelt mer om dette på banenor.no/follobanen.

Bane NOR planlegger oppstart av trafikk på Follobanen fra og med søndag 11. desember.

Den nye ekspresslinjen mellom Oslo og Ski skal, sammen med trafikk på Østfoldbanens lokallinje, gi mer enn dobbelt så godt togtilbud sørøst for Oslo.

Kontaktinformasjon:

Beredskapsleder Follobaneprosjektet/Bane NOR: Jan Ingvald Backer, tlf. 99 31 23 03

Bane NOR pressevakt: Tlf. 91 65 65 65

Bane NOR kundesenter: Tlf. 47 77 00 98

Sist endret: 25.11.2022