Gode resultater på nasjonale prøver

Resultatene for Nordre Follo i 2022/23 er gode, og ligger over nivået nasjonalt og i Viken fylke. Dette gjelder på alle trinn.
Penal med blyanter, viskelær mm.

Alle elever på 5. og 8. trinn gjennomfører nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk hver høst. Elever på 9. trinn har prøver i lesing og regning. Resultatene for Nordre Follo ligger over nivået nasjonalt og i Viken fylke på alle trinn.

Kunnskap om grunnleggende ferdigheter

Målet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Resultatene brukes først og fremst for videre utvikling og læring for den enkelte elev. I tillegg gir de grunnlag for kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.  

Viktigst for elevene 

- Nordre Follo skolen er en god skole, men vi må alltid jobbe videre for å bli den beste versjonen av oss selv, for den enkelte elev, sier områdeleder for skole, Katti Anker Teisberg.  

- Det er godt å se at vi samlet sett får gode resultater. Sammen med barnehagene er vi opptatt av å gi det enkelte barn og den enkelte elev muligheter for å realisere sitt potensial for utvikling og læring. Undersøkelsene vi gjennomfører er viktigst for elevene, men gir oss viktige signaler på om vi treffer med rammeverket for kvalitet som vi har utviklet, sier Teisberg.  

Eget analyseverktøy

Skolene analyserer resultatene ved hjelp av Utdanningsdirektoratets analyseverktøy. På bakgrunn av dette kan de videreutvikle sin praksis og sette inn nødvendig tiltak for enkeltelever. Skoleeier støtter med ulike tiltak for kvalitets- og kompetanseutvikling.  

Basert på den nye læreplanen

Årets nasjonale prøver er laget etter den nye lærerplanen Kunnskapsløftet 2020 (KL20). Fra og med i år starter derfor måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene er derfor ikke direkte sammenlignbare med resultatene fra tidligere år.  

For mer informasjon, se nettsiden til Utdanningsdirektoratet.  

Sist endret: 15.11.2022